Особливості вітчизняного ринку злиттів та поглинань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі визначено тип національної моделі корпоративної власності та особливості національного ринку злиттів та поглинань. This paper defines the type of national model of corporate ownership and features of the national market of mergers and acquisitions.

Опис

Ключові слова

злиття, mergers, поглинання, acquisitions, ринок злиттів та поглинань, market of mergers and acquisitions, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Закревська, Л. М. Особливості вітчизняного ринку злиттів та поглинань / Л. М. Закревська // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовт. 2014 р., м. Київ. — К. : НУХТ, 2014. — С. 785-786.