Вплив мовного бар'єру на ведення бізнесу в Україні з іноземними партнерами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Часто молоді люди недооцінюють значення володіння іноземною мовою для свого майбутнього. В той же час роботодавці скаржаться на брак кваліфікованих кадрів. Вони наголошують на існуванні так званого інформаційного пробілу, викликаного не володінням персоналом принаймні однією іноземною мовою. Викладачі вишів визнають важливість заповнення цього пробілу. Проте, багато хто вже давно зрозумів, що роботодавці повинні грати в цьому ключову роль. Often young people underestimate the importance of foreign language for their future. At the same time, employers complain about the lack of qualified personnel. They stress the existence of so-called information gaps caused by staff not possession of at least one foreign language. Teachers universities recognize the importance of filling this gap. However, many have long understood that employers should play a key role.

Опис

Ключові слова

кваліфікація, роботодавець, перекладач, спілкування, qualification, employer, translator, communication, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Ковальчук, О. С. Вплив мовного бар'єру на ведення бізнесу в Україні з іноземними партнерами / О. С. Ковальчук // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2014 р. - К. : НУХТ, 2014. - С. 213–215.