The role of the National Bank of Ukraine in the state financial monitoring

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The problem of legalization (laundering) of illegal profit and terrorist financing arises globally and concerns international community. Проблема легалізації (відмиванню) незаконних прибутків та фінансуванням тероризму в усьому світі і виникає стурбованості міжнародної спільноти.

Опис

Ключові слова

National Bank, financial monitoring, legalization, Національний банк, фінансовий моніторинг, легалізація, Национальный банк, финансовый мониторинг, легализация

Бібліографічний опис

Kazanskyi, M. The role of the National Bank of Ukraine in the state financial monitoring / M. Kazanskyi / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 332-334.