Розроблення стратегічних напрямків розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

стратегічні напрями, розвиток підприємства, стратегічні альтернативи, SWOT-аналіз, адаптована матриця БКГ, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Шевчук, М. М. Розроблення стратегічних напрямків розвитку підприємства : кваліфікаційна робота ... магістра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Марія Миколаївна Шевчук ; наук. керівник Лариса Володимирівна Страшинська. – Київ, 2023. – 108 с.