Переваги використання мобільних додатків у готельному господарстві

Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасні споживачі готельних послуг, при обиранні закладу розміщення, надають перевагу мобільному сервісу, який є більш інтерактивним і швидким. Modern consumers of hotel services, the establishment Selecting location, preferred mobile service that is more interactive and fast.

Опис

Ключові слова

тенденції розвитку, мобільні додатки, готельне господарство, mobile applications, hospitality, trends, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Купневич, М. В. Переваги використання мобільних додатків у готельному господарстві / М. В. Купневич, О. С. Павлюченко, В. В. Польовик // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 вересня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 160-161.