Інноваційні аспекти в методиці викладання інженерних дисциплін

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі доведено доцільність викладання інженерних дисциплін з застосуванням інноваційних методів. The work proves the expediency of teaching of engineering disciplines with the use of innovative methods.

Опис

Ключові слова

інженерні дисципліни, педагогіка, навчальний процес, engineering courses, pedagogy, educational process, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Роман, Т. О. Інноваційні аспекти в методиці викладання інженерних дисциплін / Т. О. Роман, Л. Г. Дейниченко, М. Г. Іванченко // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : міжнародна науково-методична конференція до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, 23–24 травня 2019 р. : [тези] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 241-242.