Аналіз рециркуляції клеровки останнього продукту на роботу трикристалізаційної схеми цукрового заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано роздільне клерування цукрів проміжної та останньої кристалізацій в трипродуктовій схемі з використанням клеровки цукру останнього продукту та використання афінаційного утфелю як кристалічної основи для уварювання проміжного продукту. Доведено доцільність роботи продуктового відділення за такими схемами за низької чистоти стандартного сиропу. Analyzed separate melting sugar intermediate and final crystallization of three product scheme using last product sugar melting and use of affination massecuite as crystalline source to boiling intermediate product. Proved the feasibility of the grocery department under such schemes for low-purity standard syrup.

Опис

Ключові слова

клеровка, проміжний продукт, афінаційний утфель, роздільне клерування цукрів, рециркуляція, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, melting, intermediate product, afinatsionny massecuite, separate melting sugars, recirculation

Бібліографічний опис

Мирончук, В. Г. Аналіз рециркуляції клеровки останнього продукту на роботу трикристалізаційної схеми цукрового заводу / В. Г. Мирончук, О. А. Єщенко // Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 квіт. 2012 p. - К: НУХТ, 2012. — С. 78–79.