Управління збутовою політикою підприємств пивобезалкогольної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підприємства, які прагнуть довгострокового успіху, повинні визначити перспективні напрями своєї збутової діяльності і спрямувати зусилля на раціоналізацію технології збуту, щоб забезпечити собі довгострокові конкурентні переваги в майбутньому. Enterprises which want long-term success must define perspective directions of the sale activity and point the efforts at rationalization of technology of sale, to provide itself long-term competitive edges in the future.

Опис

Ключові слова

управління, збутова політика, технологія збуту, дистрибуційна система, management, sale policy, technology of sale, system of distribution, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Натальчук, Т. А. Управління збутовою політикою підприємств пивобезалкогольної галузі / Т. А. Натальчук, О. О. Кутас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – Ч. 3. – 474 с. – С. 73.