Європейські тенденції формування політики запобігання зміні клімату

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату (United Nations Framework Convention on Climate Change) була прийнята ще в травні 1992 року та набрала чинності у березні 1994 року. Дана конвенція являє собою міжнародний екологічний договір, який покликаний стабілізувати вміст парникових газів у атмосфері до таких концентрацій, які б не призводили до негативних наслідків впливу на клімат Землі. Держави-підписанти даної конвенції з 1995 року, для оцінювання прогресивних змін на шляху боротьби зі змінами клімату та обговорення поточних проблем пов’язаними з цими змінами, щорічно зустрічаються на конференціях ООН зі зміни клімату.
The United Nations Framework Convention on Climate Change was adopted in May 1992 and entered into force in March 1994. This convention is an international environmental agreement, which is designed to stabilize the content of greenhouse gases in the atmosphere to such concentrations that would not lead to negative effects on the Earth's climate. Since 1995, the signatory states of this convention meet annually at UN climate change conferences to assess progressive changes in the fight against climate change and to discuss current problems related to these changes.

Опис

Ключові слова

зміни клімату, зелена економіка, Євроінтеграція України, кафедра екології та екоменеджменту, climate change, green economy, European integration of Ukraine

Бібліографічний опис

Маджд, С. М. Європейські тенденції формування політики запобігання зміні клімату / С. М. Маджд, О. В. Тогачинська // Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти : тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, 27 березня 2024 р. – Київ, 2024 – С. 113-115