Дослідження процесу мікрофільтрації при освітленні пива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У пивоварному виробництві доводиться вирішувати безліч інженерних задач пов'язаних з поділом рідких сумішей - при водопідготовці, освітленні проміжних і кінцевих продуктів, при утилізації рідких відходів виробництва, а також одним із найважливіших технологічних завдань є підвищення стійкості пива. In the brewing industry has to solve many engineering problems associated with the separation of liquid mixtures - in water treatment, light intermediate and end products in the disposal of liquid wastes, as well as one of the most important technological problems is to increase the stability of the beer.

Опис

Ключові слова

освітлення пива, фільтрування, пивоварне виробництво, brewing industry, light beer filtration, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Дослідження процесу мікрофільтрації при освітленні пива / І. В. Житецький, С. О. Удодов, М. С. Шпак, Л. В. Марцинкевич // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 411.