Спосіб одержання монокристалів тетрагідратів триперренатів рідкоземельних елементів (Деклараційний патент на винахід № 72100)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб одержання монокристалів тетрагідратів перренатів рідкоземельних елементів відрізняється тим, що синтез ведуть у спиртовому розчині (30-65 об. % (С2Н5ОН) при рН = 0,5-3,2.
The method of preparation monocrystals tetrahydrates threeperrenates r.e.e. is differing so much, what synthesis is realizating into alcoholic solution (30-65 vol.% С2Н5ОН) at рН = 0,5-3,2.

Опис

Ключові слова

монокристали, monocrystals, тетрагідрати перренатів РЗЕ, вирощування, умови, tetrahydrates of threeperrenates r.e.e., growth, condition, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Патент 72100 UA, МПК 7 C30B7/04.C01F17/00 Спосіб одержання монокристалів тетрагідратів триперренатів рідкоземельних елементів / Демидьонок О. А., Перепелиця О. П., Самчук А. І., Фоменко В. В. ; Заявник і патентовласник - Український державний університет харчових технологій. — № 20031110589 ; заявл. 24.11.2003 ; опубл. 17.01.2005 , Бюл. № 1., 2005 р.

Зібрання