Спосіб отримання вовняного жиру з овечої вовни екстрагуванням гідрофобним розчинником (патент на винахід № 122290 C2)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання вовняного жиру з овечої вовни включає екстрагування вовняного жиру органічним розчинником. Перед екстрагуванням проводять підготовку вовни до вилучення вовняного жиру тіпанням, замочуванням у воді при температурі 1-15 °C за співвідношення вода:вовна 10-20:1 протягом 5-15 хв. у одну-чотири стадії, віджиманням і сушінням вовни до видалення вільної вологи. Екстрагування жиру здійснюють гідрофобним неполярним розчинником при температурі 35-60 C тривалістю 1-6 год. протитечійно до залишкового вмісту жиру на вовні 0,8-1,5 %, а з отриманої місцели видаляють розчинник дистиляцією під вакуумом. The method of extracting sheep fat from sheep meat includes the extraction of sheep fat by an organic retailer. Before extraction, prepare the outside until the lint is removed from the fat, soaked in water at a temperature of 1-15 ° C for spivv_dnoshennia water: inside 10-20: 1 with a stretch of 5-15 minutes. at one-chotiri stage, vіdzhimannyam i sushіnnyam vodalennya vіlnoї vologa. Fat extraction is carried out by a hydrophobic non-polar retailer at a temperature of 35-60 C for a period of 1-6 years. leaky to excess fat on the outside of 0.8-1.5%, and from the removed purpose, remove the retailer by distillation under vacuum.

Опис

Ключові слова

wool, вовна, wax, віск, місцела, missela, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Патент України на винахід № 122290 C2. МПК (2020.01) C11B 11/00, D01C 3/00, D01B 3/00, B01D 11/02 (2006.01), D06M 13/00. Спосіб отримання вовняного жиру з овечої вовни екстрагуванням гідрофобним розчинником / Романовська Т. І., Осейко М. І., Ярмоліцька О. С.; Власник: Нац. ун-т харчових технологій. Опубл. 12.10.2020, Бюл. № 19. 4 с.

Зібрання