Мікроміцети родів Aspergillus та Pénicillium - перспективні продуценти ароматичних речовин харчового призначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На синтез ароматичних речовин харчового призначення впливає комплекс факторів: штам продуценту, склад поживного середовища та спосіб культивування. Методи виділення цільового продукту базуються на екстрагуванні, залежать від типу екстрагента та його співвідношення з субстанцією. Завдяки технологічним стадіям концентрування та мікрофільтрації можливо одержати безпечні натуральні ароматизатори різного ступеня інтенсивності аромату. In the synthesis of aromatic substancesedible productseffect of several factors: strain producers, nutrient medium composition and method of cultivation. Methods for selection of the desired product based on the extraction depends on the type of extractant and its relationship with substance. Thanks to technological stages of concentration and microfiltration may get safe natural flavors varying intensity of flavor.

Опис

Ключові слова

ароматичні речовини, мікроміцети роду Aspergillus, мікроміцети роду Pénicillium, aromatic substances, micromyceta genus Aspergillus, micromyceta kind Pénicillium

Бібліографічний опис

Дорошко, О. Мікроміцети родів Aspergillus та Pénicillium - перспективні продуценти ароматичних речовин харчового призначення / Ольга Дорошко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 600-601.