3-Аміно-1,1,1-трифторопропан-2-сульфонат натрію (Патент на винахід України № 87793)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одержано нову сполуку - 3-Аміно-1,1,1-трифторопропан-2-сульфонат натрію, що може знайти застосування як біологічно активна речовина, а також як вихідна для отримання нових фармакологічно важливих похідних.

Опис

Ключові слова

винахід, амінокислота, 3-аміно-1,1,1-трифторопропан-2-сульфонат натрію, the invention, amino acid, 3-amino-1,1,1-triftoropropan-2-sodium sulfonate, synthesis, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Патент 86549 UA, МПК (2009) C07F 9/00 3-Аміно-1,1,1-трифторопропан-2-сульфонат натрію / Пустовіт, Ю. М., Алєксєєнко, А. М., Сімурова, Н. В., Лук’яненко, С. М., Трофимчук, С. А., Синиця, А. Д. ; заявник Інститут органічної хімії НАН України. — № a200805413 ; заявл. 25.04.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл.№ 8, 2009 р.

Зібрання