Використання методу нейронних мереж для визначення стану технологічного обладнання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для удосконалення контролю та моніторингу обслуговування технологічного обладнання харчового підприємства запропоновано використання методу нейронних мереж для аналізу статистичних даних технічних параметрів стану технологічного обладнання з метою передбачення його стан, відмов, відхилень та збоїв на наступний період. To improve the control and monitoring of servicing of technological equipment of the food enterprise, the use of the method of neural networks for the analysis of statistical data of technical parameters of the state of technological equipment is proposed in order to predict its state, failures, deviations and failures for the next period.

Опис

Ключові слова

харчове підприємство, обслуговування технологічного обладнання, прогнозування збоїв, food enterprise, servicing of technological equipment, forecasting of failures, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Грибков, С. В. Використання методу нейронних мереж для визначення стану технологічного обладнання / С. В. Грибков, Г. В. Олійник // LXXII Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету – К. : НТУ. – 2016. – С. 366.