Склад грунтової вологоутримуючої суміші (Патент на корисну модель № 50221)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонований склад грунтової вологоутримуючої суміші, що включає кальційкарбонатний осад цукрового виробництва, який відрізняється тим, що додатково містить жовту глину при такому співвідношенні інгредієнтів, мас. %: кальційкарбонатний осад цукрового виробництва – 20-80; жовта глина – 80-20.
The composition of ground watersupporting mixture is proposed, it is including calciumcarbonate precipitate of sugar industry, what is differing so much, what additinaly is containing yellow clay in that ratio ingredients, mas.% calciumcarbonate precipitate of sugar industry – 20-80; yellow clay – 80-20.

Опис

Ключові слова

цукрове виробництво, кальційкарбонатний осад, жовта глина, вологоутримуюча суміш для грунтів, sugar industry, calcium carbonate precipitate, yellow clay, watersupporting mixture for grounds, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 50221 UA, МПК C05D 7/00 (2009). Склад грунтової вологоутримуючої суміші / О. П. Перепелиця, А. І. Самчук. – № u2009 07189 ; заяв. 23.12.2009; опубл. 25.05.2010; Бюл. № 10. – 5 с.

Зібрання