Маркетингова складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, матриця Мак-Кінсі

Бібліографічний опис

Даньчак, М. В. Маркетингова складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 075 Маркетинг / Даньчак Максим Віталійович ; наук. керівник Світлана Валеріївна Ткачук. – Київ, 2023. – 79 с.