Психобіотики проти стресу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Термін «психобіотики» з’явився нещодавно. Психобіотики – це живі організми, при потраплянні в організм хазяїна в адекватних кількості, призводять до корисної дії на здоров’я пацієнтів, страждаючих психічними захворюваннями. Психобіотики дають багатьом психіатрам надію на підтримку терапії психічних захворювань та проблем, наприклад депресії. Мікроорганізми кишечника також впливають на «пластичність» мозку, що, можливо, можна буде використовувати в боротьбі з розповсюдженням нейродегенеративних захворювань. The term "psychobiotics" appeared recently. Psychobiotics - these are living organisms, when they enter the organism of the host in adequate quantities, lead to a beneficial effect on the health of patients suffering from mental illness. Psychobiotics give many psychiatrists the hope of supporting the treatment of mental illness and problems, such as depression. Intestinal microorganisms also affect the "plasticity" of the brain, which may be used in the fight against the proliferation of neurodegenerative diseases.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, стрес, психобіотики, psechobiotics, stress

Бібліографічний опис

Старовойтова, С. О. Психобіотики проти стресу / С. О. Старовойтова // Науково практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації : збірник наукових праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 227 – 231.