Невеликі установки для виробництва метану з біомаси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет харчових технологій

Анотація

Наведено характеристику промислових установок анаеробного перегнивання органічних відходів, що призначені для задоволення енергетичних потреб фермерських господарств. Описано стадії анаеробного перетворення органічних речовин за участю різних груп бактерій. The characteristic plants perehnyvannya anaerobic organic waste that are designed to meet the energy needs of farmers. Described under anaerobic transformation of organic substances with different groups of bacteria.

Опис

Ключові слова

метан, methane, ферментація, fermentation, біомаса, biomass, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Голінко, М. В. Невеликі установки для виробництва метану з біомаси / М. В. Голінко, О. О. Осьмак; науковий керівник О. О. Серьогін // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: 77 наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2011 р., м. Київ. — К.: НУХТ, 2011. — Ч. 2. – С. 105-106