Проблеми реалізації стратегії розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

стратегія, розвиток підприємства, strategy, enterprise development, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бойко, І. А. Проблеми реалізації стратегії розвитку підприємства / І. А. Бойко // Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах : V Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 берез. 2009 р. : тези доповідей. – К. : НУХТ, 2009. – С. 73.