Про співвідношення понять «нове», «новація», «інновація»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються змістовні поля та співвідношення понять, що фіксують присутність нового в теорії і практиці. Особлива увага приділяється поняттю «інновація». The article considers the substantive fields and relations between the concepts, fixing the presence of a newness in theory and practice. Particular attention is paid to the concept of "innovation".

Опис

Ключові слова

інновація, освіта, нове, новація, innovation, education, new, innovation, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Павлов, В. Л. Про співвідношення понять «нове», «новація», «інновація» / В. Л. Павлов // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – № 4-5. – С. 58-63.

Зібрання