Переваги та недоліки функціонування інтегрованих структур в харчовій промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасний підхід до формування інтегрованих структур в харчовій промисловості України, враховує міжнародний досвід інтеграційних процесів, об'єднує досягнення маркетингу, логістики, сучасних інформаційних технологій, нових моделей управління, відповідає тенденціям та запитам розвитку економіки. The modern approach to the formation of integrated structures in the food industry in Ukraine, the international experience of the integration processes, integrates achieve marketing, logistics, advanced information technologies, new management models, trends and meets the needs of economic development.

Опис

Ключові слова

функціонування інтегрованих структур, харчова промисловість України, operation of integrated structures  , food industry in Ukraine, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Переваги та недоліки функціонування інтегрованих структур в харчовій промисловості України / Н. С. Скопенко // Сучасні проблеми менеджменту : матеріали VІ Mіжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28-29 жовтня 2010 р. – К.: НАУ, 2010. – С. 52-55.