Сучасні медичні засоби індивідуального захисту українського виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Як забезпечити стійкість підприємства в надзвичайних ситуаціях, коли для оснащення невоєнізованих формувань цивільного захисту матеріально-технічними ресурсами, спецодягом, приладами, аварійними запасами катастрофічно бракує коштів? Ці дві проблеми виникають перед кожним начальником Цивільного захисту (ЦЗ), підприємства, організації, перед кожним працівником органів ЦЗ. How to provide firmness of enterprise in emergencies, when for rigging of the unmilitarized forming of civil defence by material and technical resources, overalls, devices, catastrophically failing money emergency stocks? These two problems arise up before every chief of Civil defence( CD), enterprise, organization, before every worker of organs CD. Матеріали 75-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, К., НУХТ, 2009, стр.178.

Опис

Ключові слова

надзвичайна ситуація, засоби індивідуального захисту, emergency, facilities of individual defence, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Здоренко, Юрій Сучасні медичні засоби індивідуального захисту українського виробництва. /Ю. Здоренко, В. Труш, В. А. Заєць // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 75-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. - К.: НУХТ, 2009. - Ч. ІІ. - С. 178.