Математичне програмування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В конспекті лекцій відображені основні розділи математичного програмування: лінійна алгебра, лінійне, нелінійне, дискретне програмування. Головна увага приділяється методам розв’язування наведених задач. Presented in the lecture note are main sections of mathematical programming, including linear algebra, linear, non-linear and discrete programming. Special attention is devoted to the methods of solving of presented problems.

Опис

Ключові слова

лінійне програмування, нелінійне програмування, дискретне програмування, linear programming, non-linear programming, discrete programming, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Островська, О. В. Математичне програмування : конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. В. Островська. – К. НУХТ, 2007. – 129 с.