Логістика тарно-транспортного господарства АПК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто місце тарно-транспортного господарства в структурі АПК країни. Показано доцільність розгляду тарно-транспортного господарства, як однієї з найважливіших складових частин інтегрованої логістики АПК та його логістичної інфраструктури . Розкрито особливості логістики тарно-транспортного господарства АПК, визначено шляхи підвищення її ефективності з використанням відповідних показників.
The place container-handling facilities in the structure of agriculture of the country was determined. Was shown expediency consideration packaged transport sector as one of the most important components of integrated logistics AIC and its logistics infrastructure. The features packaged logistics and transport sector of agriculture, the ways to increase its efficiency by using appropriate indicators.

Опис

Ключові слова

логістична система упакування продукції, логістична інфраструктура, logistics system products packaging, packaged transport management, logistics infrastructure, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Смирнов, І. Г. Логістика тарно-транспортного господарства АПК / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева // Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики : доповіді VII Міжнародної науково-практичної конференції. - К.: 2005. - С. 70 - 83.