Теоретико-методологічні засади розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва продовольчих товарів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та методичні засади формування та розвитку конкурентного середовища, вивчаються методологічні аспекти сутності та оцінки конкурентоспроможності на різних рівнях економічної діяльності, розкриваються методичні підходи до аналізу та оцінки рівня конкурентоспроможності ринків і продукції харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів. Сучасний стан і шляхи формування конкурентного середовища у сфері виробництва продовольчих товарів досліджено на прикладі ринку цукру в Україні. Для наукових працівників, спеціалістів, фахівців державних органів управління економікою. The book examines the theoretical, methodological and methodical bases of formation and development of a competitive environment, we study the methodological aspects of the nature and assessment of competitiveness at different levels of economic activity, revealed methodological approaches to the analysis and evaluation of the markets and food industry and processing of agricultural products. Current status and ways of creating a competitive environment in the production of foodstuffs studied on the example of the sugar market in Ukraine. For scientists, specialists, experts state controls the economy.

Опис

Ключові слова

конкурентні відносини, споживчий попит, конкурентне середовище, продовольчі товари, стратегії конкурентоспроможності підприємств, competitive relations,, consumer demand, competitive environment, food, strategy, enterprise competitiveness, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Теоретико-методологічні засади розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва продовольчих товарів: монографія / А. О. Коваленко, С. І. Князєв, Л. В. Дейнеко, Л. В. Страшинська – К.: Наук. світ, 2003. – 132 с.

Зібрання