Спосіб підготовки води для лікеро-горілчаного виробництва (Патент на винахід № 43009 A)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб підготовки води для лікеро-горілчаного виробництва, що передбачає попереднє механічне фільтрування води, пом'якшення її і додаткове оброблення сорбентом шляхом кондиціонування, який відрізняється тим, що як сорбент використовують активне вугілля марки 207 С з площею поверхні сорбції 800-2000 м2/г, активністю за йодом 50-150%, дисперсністю робочої фракції 0,4-2,0 мм. The method of water treatment for alcoholic beverage production, which involves a preliminary mechanical water filtration, softening it and additional treatment by conditioning the sorbent, characterized in that the sorbent using active carbon of 207 C with a surface area of sorption 800-2000 m2/g the activity of iodine at 50-150% dispersion working fraction 0,4-2,0 mm.

Опис

Ключові слова

вода, вугілля, сорбція, фільтрація, очистка, water, carbon, sorption, filtration, purification, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент № 43009 A, МПК C12G 3/00 Спосіб підготовки води для лікеро-горілчаного виробництва / Ковальчук В. П., Кравчук З. Д., Олійник С. І., Резвіна Л. М., Опанасюк Т. І., заявник Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. - № 2000116673; заявл. 24.11.2000; опубл. 15.11.2001, бюл. № 10, 2001

Зібрання