Стратегічний маркетинг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У конспекті висвітлено основні поняття, принципи та функції стратегічного маркетингу. Розглянуто сутність стратегій сегментування, зростання, бізнес-портфеля, а також товарних і конкурентних стратегій. In outline covers basic concepts, principles and functions of strategic marketing. The essence of the strategy of segmentation, growth, business portfolio, as well as trade and competition policies.

Опис

Ключові слова

стратегічний маркетинг, стратегії сегментування, товарні стратегії, стратегії бізнес-портфеля, стратегії зростання, конкурентні стратегії, strategic marketing, segmentation strategy, commodity strategies, business strategy of the portfolio, growth strategy, competitive strategies, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Бєлова, Т. Г. Стратегічний маркетинг : конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.03050701, 8.03050701 «Маркетинг», 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» усіх форм навчання / Т. Г.Бєлова. - К. : НУХТ, 2012. – 126 с.