Державне регулювання розвитку галузі дитячого харчування України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі обґрунтовано, що стратегія розвитку виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування буде направлена на формування ефективного соціально спрямованого сектору економіки держави, здатного задовольнити потреби внутрішнього ринку та забезпечити провідні позиції на світовому ринку. The paper substantiates that the strategy of development of production of domestic baby food products will focus on the formation of an effective socially oriented sector of the state's economy that can meet the needs of the domestic market and provide leading positions in the world market.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, розвиток, development, ринок дитячого харчування, baby food market, державне регулювання, state regulation

Бібліографічний опис

Закревська, Л. М. Державне регулювання розвитку галузі дитячого харчування України / Л. М. Закревська // Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 25 лютого 2019 р., м. Київ. - Київ : ТОВ «ВІПО», 2019. - С. 123-125.