Дослідження комплексоутворюючих властивостей грибних порошків стосовно іонів РВ2+, CD2+ I HG2+

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено здатність грибних порошків біомаси гливи зв 'язувати іони Pb2+, Cef" ', Hg2+. Отримані кількісні характеристики використано для прогнозування комплексоутворюючих властивостей нових ковбасних виробів щодо іонів Pb2+, Cd2+, Hg +. The ability of mushroom powders to link the Pb2+, Cd2+ and Hg2+ ions has been studied. The obtained quantitative features are used for forecasting the complexable characteristics of new sausage products in regard to Pb2+, Cd2+ and Hg2+ ions.

Опис

Ключові слова

комплексоутворюючі властивості, харчові продукти, токсичні метали, complexable characteristic, foodstuff, toxic metals, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Костенко, Є. Ю. Дослідження комплексоутворюючих властивостей грибних порошків стосовно іонів РВ2+, CD2+ I HG2+ / Є. Ю. Костенко, О. М. Бутенко // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 1. – С. 189-195.

Зібрання