Політика гетьмана Павла Скоропадського в галузі освіти (до 100-річчя Української революції)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчення досвіду науково-освітнього та національно-культурного будівництва періоду визвольних змагань українського народу 1917-1921 років, на наше переконання, допоможе у реформуванні нинішньої освітньої та культурної сфери. Центральна Рада, Гетьманський уряд, Директорія УНР вважали відродження української культури одним з головних елементів державотворення. Найбільших успіхів у освітній та культурній сфері було досягнуто за доби Гетьманату П. Скоропадського. Studying the experience of scientific, educational and cultural development of the national period of liberation of Ukrainian people 1917-1921, we believe, will help in reforming the present educational and cultural spheres. Central Rada, Hetman government directory UPR revival of Ukrainian culture considered one of the main elements of the state. The greatest success in the educational and cultural sphere was achieved overnight Hetman Skoropadsky.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, освіта, гетьман Павло Скоропадський, українська революція, education, Hetman Pavlo Skoropadsky, Ukrainian revolution

Бібліографічний опис

Левицька, Н. М. Політика гетьмана Павла Скоропадського в галузі освіти (до 100-річчя Української революції) / Надія Миколаївна Левицька, Юлія Щербак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч.3. – С. 13-14.