Технологічна парадигма сучасного економічного розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджується стан інноваційного розвитку економіки України. Проведено аналіз рівня інноваційної активності підприємств в Україні. Охарактеризовано основні проблеми інноваційного розвитку та місце України у світовому технологічному просторі. The innovative development of the economy in Ukraine is analized. The enterprise innovative activity level in Ukraine are analyzed. The main problems of innovative development and the place of Ukraine in the global technological space are determined.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, інноваційний розвиток, інноваційна активність, фінансування інноваційної діяльності, технологічна парадигма, іnnovative development, innovative activity, financing of innovative activity, technological paradigm

Бібліографічний опис

Дука, А. П. Технологічна парадигма сучасного економічного розвитку / А. П. Дука // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : зб. наукових праць Міжнародна науково-практична конференція, 15–16 листопада 2012 р. м. Київ – С. 420–423.