Дослідження зміни структурних властивостей сушених продуктів рослинного походження під час оводнення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Якісні характеристики сушеної рослинної сировини надзвичайно важливі для виробництва нових промислових продуктів із заданими властивостями або покращання якості існуючих. Автори проводили досліди з визначення кінетики оводнення попередньо висушених картоплі, грибів, гарбузів, яблук і моркви. Дослідження кінетики регідратації проводили при трьох температурах 40, 60 і 80 °С. В усіх продуктах ступінь регідратації не досягала вмісту вологи вище 8 кг/кг, що вказує на структурні пошкодження і усадку, які спричиняють втрату регідратаційної здатності продукту під час сушіння. Qualitative characteristics of dried vegetable feedstock are all-important for manufacturing of new industrial products with desired qualities or quality improvement of already existing ones. The authors have conducted experiments on estimating the hydration kinetics of pre-dried potatoes, mushrooms, pumpkins, apples and carrots. The research of dehydration kinetics was conducted at three different temperatures: 40, 60 and 80 °С. In all the products degree of dehydration didn’t come up to the value of moisture content of 8 kg/kg. It indicates the structural failure and shrinkage, which cause the loss of rehydration capacity of the product in the process of drying.

Опис

Ключові слова

кінетика, регідратація, рослинна сировина, вологоутримувальна здатність, kinetics, rehydration, vegetable feedstock, moisture-retaining power, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Цьомка, Ю. О. Дослідження зміни структурних властивостей сушених продуктів рослинного походження під час оводнення / Ю. О. Цьомка, Г. М. Омельченко, В. В. Шутюк // Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання : збірник тез доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 20-21 листопада 2014 р. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 131-132.