Моделювання бізнес-процесів організації та управління поставки сировини на цукровий завод.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено функціональне моделювання бізнес-процесів організації та управління постачання сировини на цукровий завод, що дало змогу проаналізувати предметну область та виявити важливу задачу формування ефективного розкладу з конкретних сировинних зон для забезпечення безперервного, ритмічного виробничого процесу з мінімальними втратами для кожної партії коренеплодів. The functional modeling of business processes of the organization and management of raw materials supply to the sugar factory was conducted, which enabled to analyze the subject area and to identify the important task of forming an efficient decomposition from specific raw material zones to ensure a continuous, rhythmic production process with minimal losses for each lot of root crops.

Опис

Ключові слова

постачання сировини, CASE-засіб, функціональна модель, raw material supply, CASE-tool, functional model, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Маковецька С. В. Моделювання бізнес-процесів організації та управління поставки сировини на цукровий завод / С. В. Маковецька, О. М. М'якшило // Автоматика – 2017 : тези XXIV Міжнародної конференції з автоматичного управління, 13–15 вересня 2017 р. – Київ, 2017. - Ч. 1.