Пюре-напівфабрикат вишнево-буряковий (Патент на корисну модель № 130860)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до харчової промисловості, конкретно до виготовлення напівфабрикату для виготовлення солодких страв у закладах ресторанного господарства.A useful model belongs to the food industry, specifically to the manufacture semifinished product for making sweet dishes in restaurants.

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, пюре, буряк столовий, вишня, напівфабрикат, pureer, cherry, beetroot, semifinished, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 130860 Україна, МПК (2016.01) A23L 21/10 Пюре-напівфабрикат вишнево-буряковий/ Ущаповський А.О., Івчук Н.П., Башта А.О. ; власник НУХТ. - № u201807501 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.

Зібрання