Foreign languages for specific purposes: general experience

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

course, foreign languages, internationally educated professionals, languages skills, program, specific purposes, курс дисциплін, іноземні мови, фахівці європейського рівня, мовні навички, програма, спеціальні завдання, курс дисциплин, иностранные языки, специалисты европейского уровня, языковые навыки, программа, специальные задачи, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Smirnova, J. Foreign languages for specific purposes: general experience / J. Smirnova, Y. Okopna : Матеріали II Міжнарод. Північно- та Східноєвропейського конгресу з харчової науки. – К.: NUFT, 2013. – P. 110.