Спосіб отримання інтерферону першого типу (Деклараційний патент № 71280)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання інтерферону першого типу, що включає стадію індукції, який відрізняється тим, що як індуктор використовують комплекс одноланцюгової дріжджової РНК з тилороном, при цьому РНК іммобілізована на нерозчинній поверхні, яка являє собою нітроцелюлозну плівку. A process for preparing the first type interferon comprising the step of induction, characterized in that the inductor is used as a complex odnonitchastoy Tilorone yeast RNA, wherein the RNA immobilized on an insoluble surface, which is a nitrocellulose film.

Опис

Ключові слова

інтерферон, індуктор, дріжджова РНК, тилорон, сферон, interferon, inductor, yeasts RNA, tyloron, spheron, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Патент 71280 UA, МПК А61К38/21 Спосіб отримання інтерферону першого типу / Карпов О. В., Поводзинський В. М., Пенчук Ю. М., Жолобак Н. М., Верьовка С. В. ; власник патенту Національний університет харчових технологій. - № 20031211722 ; заявл. 16.12.2003 ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11 — 3 с.

Зібрання