Спосіб виробництва хліба безглютенового (Патент на винахід № 117201)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва хліба безглютенового відрізняється тим, що тісто замішують на основі попередньо приготовленого напівфабрикату-гідролізату, який готують змішуванням рисового борошна, взятого в кількості 40-60 % від загальної його маси, з водою, розчином лимонної кислоти в кількості 0,06-0,07 % до маси борошна, розчинами ферментів - грибної -амілази в кількості 0,003-0,007 % та глюкоамілази в кількості 0,003-0,005 % до маси борошна, з наступним проведенням гідролізу суміші протягом 110-130 хв при 35-45 °C до накопичення цукрів у напівфабрикаті 5-6 %. The method of production of gluten-free bread differs in that the dough is mixed on the basis of pre-cooked half-finished product-hydrolyzate, which is prepared by mixing rice flour taken in the amount of 40-60% of its total mass, with water, a solution of citric acid in the amount of 0,06-0,07% by weight of flour, solutions of enzymes - mushroom α-amylase in the amount of 0,003-0,007% and glucoamylase in the amount of 0,003-0,005% by weight of flour, followed by the hydrolysis of the mixture for 110-130 minutes at 35-45 °C until accumulation sugars in semi-finished products 5-6%.

Опис

Ключові слова

хліб, безглютенова дієта, рисове борошно, α-амілаза, глюкоамілаза, гідроліз крохмалю, хлеб, bread, gluten-free diet, rice flour, α-amylase, glucoamylase, starch hydrolysis, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент на винахід №117201, МПК А21D 13/066 (2017.01), А21D 8/02 (2006.01). Спосіб виробництва хліба безглютенового/ І.М. Медвідь, О.Б. Шидловська, В.Ф. Доценко; заявник – Національний університет харчових технологій. - № а 2017 06794; заяв. 30.06.2017; опубл. 25.06.2018; Бюл. №12.

Зібрання