Теплотехніка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладено основи технічної термодинаміки та теорії теплообміну, подано відомості про паливо і його горіння, парові котли та газові турбіни, двигуни внутрішнього згоряння, компресори, теплові електростанції, поновлювані джерела енергії. Розглянуто питання опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, систем тепло- і газопостачання. Для студентів вищих технічних навчальних закладів не теплоенергетичних спеціальностей. The article presents the basics of technical thermodynamics and heat transfer theory, the data of the fuel and its combustion boilers and gas turbines, internal combustion engines, compressors, thermal power, renewable energy. The problem of heating, ventilation and air conditioning systems, heat and gas. For students of higher technical educational institutions are not cogeneration specialties.

Опис

Ключові слова

теплотехніка, термодинаміка, теплообмін, паливо, парові котли, газові турбіни, heating, thermodynamics, heat transfer, fuel, steam boilers, gas turbines, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Теплотехніка : підручник / О. Ф. Буляндра, Б. Х. Драганов, В. Г. Федорів та ін. ; за ред. Б.Х. Драганова, О.Ф. Буляндри. – К.: Вища шк., 1998.– 334 с.

Зібрання