Characteristics of polyamide covers for sausage production

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The use of artificial materials as packaging provides ample opportunity to increase sausage production volumes but sets several additional requirements for the casings: invariability of diameter along the entire length; high elasticity; moisture resistance; ease of preparation for filling with minced meat; the possibility of automating the process of forming a product; the ability to preserve the markings applied. The casings are classified into several distinctive features. The most common division is by type of material. There are two large groups: natural (from the gastrointestinal tract of pets) and artificially created, which are divided into: casings made of natural raw materials (collagen, cellulose, fibrous) and synthetic (polymer films). Використання штучних матеріалів в якості упаковки надає широкі можливості для збільшення обсягів виробництва ковбасних виробів, але встановлює кілька додаткових вимог до оболонок: незмінність діаметра по всій довжині; висока еластичність; вологостійкість; простота підготовки до наповнення фаршем; можливість автоматизації процесу формування виробу; можливість збереження нанесеного маркування. Плівки класифікуються за кількома відмінними ознаками. Найпоширеніший поділ - за типом матеріалу. Існує дві великі групи: природні (із шлунково-кишкового тракту домашніх тварин) та штучно створені, які поділяються на: оболонки з натуральної сировини (колаген, целюлоза, волокнисті) та синтетичні (полімерні плівки).

Опис

Ключові слова

sausage casings, polyamide, sausage, ковбасні оболонки, поліамід, ковбаса, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Strashynskyi, I. Сharacteristics of polyamide covers for sausage production / I. Strashynskyi, V. Pasichnyi, I. Omelchenok // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 66.