Логістика енергоощадної взаємодії матеріальних і енергетичних потоків в пивоварній галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

It is given analysis energy flow and estimation of the potential technology repeated use to energy. Наведено аналіз енергетичних потоків і оцінка потенціалу рекуперативних технологій виробництв. Дан анализ энергетических потоков и оценка потенциала рекуперативных технологий производств.

Опис

Ключові слова

power systems, енергоносії, potential, the repeated use to energy, energy flow, production beer, cooling, потенціал, рекуперація, енергетичний потік, варіння, охолодження, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Соколенко, А. І. Логістика енергоощадної взаємодії матеріальних і енергетичних потоків в пивоварній галузі / А. І. Соколенко, В. А. Піддубний, М. В. Якимчук, О. Ю. Шевченко // Харчова і переробна промисловість. - 2009. - № 9-10. - С. 11-13.

Зібрання