Визначення показників якості зернової сировини та перспективи її експорту в інші країни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведені результати теоретичних досліджень щодо експорту зернових продуктів в країни ЄС та проблеми ефективної логістичної діяльності, наведено статистичні дані торгівельного балансу зернових культур та продуктів їх переробки. За показником вологості всі досліджені зразки зерна перебувають в сухому стані. Об’ємна маса зерна та насіння знаходилась в діапазоні 440 – 710 кг/м3. Найбільший вміст сирого протеїну на рівні 39,5% визначено в сої, що перевищує відповідний показник для кукурудзи на 28,3%. Льон та соняшник переважають за вмістом сирого жиру, відповідно, насіння сої в 2 та 3 рази, а кукурудзу – в 9 та 10 разів. Однак, в насінні льону спостерігається найбільша кількість сирої клітковини в порівнянні з іншими культурами – 26,4 %, що в п’ять разів перевищує даний показник для сої (5,3%) і може бути перешкодою для використання його при виготовленні комбікормів. Максимальна кількість безазотистих екстрактивних речовин була визначена в зерні кукурудзи – 59,25 %, що на 52 % перевищувало даний показник для насіння льону. In the article on the experience of theoretical studies on the export of grain products to the EU countries and the problems of efficient logistics activities, statistics on the trade balance of grain crops and products of their processing are presented. The volumetric mass of grain and seeds was in the range of 440 - 710 kg/m3. The highest content of crude protein at the level of 39.5% was determined in co, which exceeds the corresponding indicator for corn by 28.3%. Flax and sunflower predominate on the message of raw fat, respectively, soybeans in 2 and 3 times, and corn - in 9 and 10 times. However, in flax seed, the largest amount of crude fiber is found in comparison with other crops - 26.4%, which is five times higher than that for soybeans (5.3%) and may be an obstacle for its use in the manufacture of fodder. The maximum amount of non-base extraneous substances was determined in corn grain - 59.25%, which is 52% higher than that for flax seeds.

Опис

Ключові слова

експорт, зерно, фізичні властивості, хімічний склад, export, grain, physical properties, chemical composition, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Визначення показників якості зернової сировини та перспективи її експорту в інші країни / О. І. Шаповаленко, О. О.Євтушенко, А. О. Петренко, О. М. Шатківська // Наукові праці національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 220-226.

Зібрання