Психологія менеджменту: складова сучасної управлінської школи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Найважливішим завданням менеджменту є організація виробництва товарів і послуг з урахуванням потреб споживачів, забезпечення рентабельності діяльності підприємства і його стабільного становища на ринку. Важнейшей задачей менеджмента является организация производства товаров и услуг с учетом потребностей потребителей, обеспечения рентабельности деятельности предприятия и его стабильного положения на рынке. The most important task of management is to organize the production of goods and services to meet the needs of consumers, ensure the profitability of the company and its stable position in the market.

Опис

Ключові слова

психологія, управлінська школа, менеджмент, psychology, management school, management, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Плевако, К. Психологія менеджменту: складова сучасної управлінської школи / Катерина Плевако, Віктор Поденко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 113-114.