Оцінка доцільності капітальних вкладень в ринкових умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1995

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються умови доцільності капітальних вкладень та їх оцінка в ринковій економіці The conditions appropriateness of investments and their valuation in a market economy

Опис

Ключові слова

капітальні вкладення, повернення капітальних вкладень, ринкові умови, investments, return of investments, market conditions, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Кошелюк, П. О. Оцінка доцільності капітальних вкладень в ринкових умовах / П. О. Кошелюк, В. Г. Цишевський, Т. Г. Бєлова // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції,1995 р. – К.: УДУХТ, 1995. – С. 510-511