Використання амарантового борошна в технології м’ясних січених напівфабрикатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено рецептури купати з амарантового борошном, установлено оптимальний відсоток заміни м'яса птиці механічної обвалки гідратацією амарантового борошна (15%). Проведено органолептичні, фізико-хімічні, функціонально-технологічні дослідження розроблених січених напівфабрикатів в оболонці. Recipe developed bathe with amaranth flour, meat substitutes ustanovlenoptimalny percentage of mechanically deboned poultry hydrating amaranth flour (15%). Conducted organoleptic, physico-chemical, functional and technological research developed chopped semi-finished shell.

Опис

Ключові слова

м'ясо птиці механічної обвалки, січені напівфабрикати, амарантове борошно, poultry meat mechanically separated, january semis, amaranth flour, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Використання амарантового борошна в технології м’ясних січених напівфабрикатів / І. М. Страшинський, Г. І. Гончаров, І. С. Казько та ін. // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2014. - Вип. 2/2 (25). – С. 227-229.

Зібрання