Використання результатів аналізу в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Процес управління діяльністю підприємства потребує достовірної інформації щодо його фінансового стану, зокрема величини та структури дебіторської заборгованості, законності та обґрунтованості господарських операцій, в результаті яких вона виникла. The process of business management requires reliable information on its financial condition, including the size and structure of receivables, legality and validity of business operations, in which it arose.

Опис

Ключові слова

аналіз, дебіторська заборгованість, підприємство, analysis, receivables, enterprise

Бібліографічний опис

Дем'яненко, С. С. Використання результатів аналізу в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства / С. С. Дем'яненко // Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 23-25.