Цифрові системи керування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У посібнику викладено основи теорії цифрових систем керування, рівняння та передатні функції розімкнених та замкнених цифрових систем, методи їх дослідження, підходи до аналітичного проектування цифрових систем та дискретних регуляторів для них та підходи до їх реалізації. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Автоматизація та комп'ютерно-інтегрованих технологій". In manual outlines the basic theory of digital control systems, equations and transfer functions disconnected and closed digital systems, methods of research, analytical approach to the design of digital systems and discrete controllers for them and approaches to their implementation. The manual is intended for university students, who study "Automation and computer-integrated technologies".

Опис

Ключові слова

теорія цифрових систем керування, теория цифровых систем управления, theory of digital control systems, передатна функція, розімкнені цифрові систем, замкнені цифрові систем, методи дослідження цифрових систем, аналітичне проектування цифрових систем, transfer function, open circuit digital systems, digital closed systems, methods of digital systems, analytical design of digital systems, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Гончаренко, Б. М. Основні поняття дискретних систем / Б. М. Гончаренко, А. П. Ладанюк, О. П. Лобок // Цифрові системи керування : навч. посібник. - Вінниця : Нова Книга, 2007. – С. 10-21.

Зібрання