Вплив НВЧ енергії на фізико – технологічні властивості зерна гречки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Після оброблення гречки полями надвисокої частоти, отримано новий продукт – «легкі» зерна гречки. В процесі оброблення зерна гречки у полі НВЧ енергії в продукті відбуваються зміни фізико-технологічних і органолептичних властивостей. Покращується якість готового продукту, який має приємний запах і смак, об’ємну пористу структуру. Виробництво «легких» зерен гречки дозволить значно розширити асортимент функціональних зернових продуктів без великих капітальних витрат. After treatment of buckwheat by the fields of ultrahigh-frequency, a new product – «easy» grains of buckwheat is got. In the process of treatment of grain of buckwheat in the field of SHF-energy in a product there are changes technological properties. Quality of the prepared product, which has a pleasant smell and taste, by volume porous structure, gets better. The production of «easy» grains of buckwheat will allow znach- no to extend the assortment of functional corn products without large capital charges.

Опис

Ключові слова

НВЧ-енергія, внутрішній тиск, «легкі» зерна, деструкція крохмальних зерен, SHF-energy, intrinsic pressure, «easy» grains, destruction of the starched grains, кафедра технології зберігання і переробки зерна, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Шаповаленко, О. І. Вплив НВЧ енергії на фізико-технологічні властивості зерна гречки / О. І. Шаповаленко, О. Ю. Супрун-Крестова, Ю. П. Фурманова, Ю. М. Біла // Хранение и переработка зерна. - 2010. - № 5(131). – С. 48-49.

Зібрання