Організація «Стежки здоров'я» при закладах готельного господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто доцільність впровадження «Стежки здоров’я» при організації благоустрою території спортивно-оздоровчих та курортних закладів готельного господарства. The expediency of the implementation of the "Healthy Tracks" in the organization of the improvement of the territory of the sports and recreation and resort facilities of the hotel industry is considered.

Опис

Ключові слова

готельне господарство, рухова активність, стежка здоров’я, hotel industry, motor activity, health trail, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Головата, К. Організація «Стежки здоров’я» при закладах готельного господарства / К. Головата, І. Медвідь, В. Доценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 297.