Стратегічне планування ефективної діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто питання стратегічного планування ефективної діяльності підприємства. The question of the strategic planning of effective activity of enterprise is considered.

Опис

Ключові слова

стратегічне планування, стратегія підприємства, підвищення ефективності, strategic planning, strategy of enterprise, increase of efficiency, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Герасименко, А. Стратегічне планування ефективної діяльності підприємства / А. Герасименко, О. Кутас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – 505 с. – С. 73.